ITES spol. s.r.o. - Služby
QMS EMS QMS Hospodářská komora

Služby

Výroba a distribuce energie

>> Výroba a rozvod tepelné energie
>> Výroba a distribuce elektrické energie
>> Výroba a distribuce chladu
>> Provoz a správa tepelných zdrojů, výměníkových stanic, trafostanic, otopných systémů, vzduchotechniky a klimatizace, kompresorových stanic a rozvodů stlačeného vzduchu, plynovodů, potrubních rozvodů páry, otopné vody, pitné, průmyslové a teplé užitkové vody, vysokonapěťových a nízkonapěťových elektrických rozvodů, systémů regulace a MaR, systémů EZS a EPS atd
>> Revize, kontroly a prohlídky technologického zařízení TZB v četnosti stanovené platnou legislativou
>> Údržba, opravy a servis technologického zařízení TZB
>> Správa a údržba bytového fondu
>> Služby nepřetržitého dispečinku
>> Nepřetržitá havarijní výjezdní služba
>> Odborné služby energetika v oblasti nákupu a řízení spotřeby energií
>> Financování výstavby energetických zařízení metodou EC a EPC

Výstavba, údržba a servis technických zařízení v budovách a v energetice

>> Dodávka a montáž rozvodů tepla, vody, kanalizace a plynu
>> Dodávka a montáž obnovitelných zdrojů energie (OZE)
>> Dodávka a montáž energetických zdrojů, OZE a MaR
>> Dodávka a montáž systémů měření a regulace tepla
>> Dodávka a montáž systémů vytápění a chlazení
>> Dodávka a montáž solární techniky
>> Servisní služby pro smluvní partnery
>> Odborné prohlídky a revize
>> Havarijní služba pro smluvní partnery
>> Montáž, opravy a servis pro nesmluvní partnery
>> Záruční a pozáruční servis
>> Výměny bytových vodoměrů a kalorimetrů
>> Dodávka a montáž systémů rozúčtování nákladů na vytápění

Studie, projekční práce, energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov

Projekční práce:

>> Technické zařízení budov (vytápění, chlazení, ZTI a systémy MaR)
>> Výroba a rozvod tepla a elektrické energie
>> Plynovody

Další služby:

>> Zpracování studií v oblasti vytápění a energetiky
>> Zpracování územních energetických koncepcí jednotlivých krajů a měst podle zákona 406/2000 Sb.
>> Zpracování energetických auditů a odborných posudků podle zákona 406/2000 Sb.
>> Zpracování průkazů energetické náročnosti budov podle zákona 406/2000 Sb.
>> Kontrola účinnosti kotlů podle zákona 406/2000 Sb.
>> Kontrola klimatizačních systémů podle zákona 406/2000 Sb.
>> Měření úniků tepla z objektů, tepelných a chladících systémů pomocí termovize
>> Zaregulování otopných soustav

Realizace akustických opatření v průmyslu - včetně měření hluku, projekce, výroby a montáže

>> Protihlukové stěny, zástěny (návrhy opatření pro chladicí jednotky, dieselagregáty, motory, ventilátory a jiné stacionární zdroje hluku)
>> Protihlukové kryty, kapotáže, kabiny (pro celé spektrum výrobního procesu – kovovýroba, dřevařský, sklářský, gumárenský, automobilový a jiný průmysl)
>> Tlumiče hluku pro snížení hlukové zátěže ve venkovním prostoru (přesný návrh na základě měření hluku od zdroje), jako součást protihlukových kapotáží nebo krytů
>> Komory dle ČSN EN ISO 3745 – bezodrazové a polobezodrazové místnosti (úprava stávajících prostor nebo výstavba nových (např. Validační laboratoře)
>> Audiologické kabiny dle ČSN EN ISO 8253
>> Technické měření hluku ve frekvečním spektru a návrhy akustických opatření ke snížení hlukové zátěže v pracovním i venkovním prostředí.

Zajišťování dotací v oblasti stavebnictví, energetiky a vzdělávání

>> Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu
>> Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
>> Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí
>> Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
>> Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy

Veškerá činnost je realizována v souladu s výpisem Obchodního rejstříku a Živnostenského rejstříku.