ITES spol. s.r.o. - Výroba a distribuce energie
QMS EMS QMS Hospodářská komora

Výroba a distribuce energie

Klíčovými obory společnosti ITES spol. s.r.o. je výroda a rozvod tepelné energie, zajištění provozu, servisu a oprav tepelných zdrojů a technického zařízení budov. V této oblasti máme dlouhodobé zkušenosti a vybudovali jsme tým specializovaných odborných pracovníků s nezbytným technických a materiálním zázemím.

Našim zákazníkům ročně dodáváme 230 000 GJ tepla. Počet provozovaných tepelných zdrojů se neustále zvyšuje, aktuálně zajišťujeme provoz více než 120 tepelných zdrojů zejména v Praze, Berouně, Kladně, Stochově, Hranicích u Aše, Odolene Vodě a Milovicích.

Mimo komunální sféru jsme partnerem významných tuzemských i zahraničních společností a institucí - Ministerstvo zemědělství ČR, innogy Energo, Oblastní nemocnice Kladno, Hanon Systems Thermal Technology a další.

Toto středisko pro zákazníky zajišťuje následující služby:

>> Výroba a rozvod tepelné energie
>> Výroba elektrické energie
>> Výroba a distribuce chladu
>> Provoz a správa tepelných zdrojů, výměníkových stanic, trafostanic, otopných systémů, vzduchotechniky a klimatizace, kompresorových stanic a rozvodů stlačeného vzduchu, plynovodů, potrubních rozvodů páry, otopné vody, pitné, průmyslové a teplé užitkové vody, vysokonapěťových a nízkonapěťových elektrických rozvodů, systémů regulace a MaR, systémů EZS a EPS atd
>> Revize, kontroly a prohlídky technologického zařízení TZB v četnosti stanovené platnou legislativou
>> Údržba, opravy a servis technologického zařízení TZB
>> Správa a údržba bytového fondu
>> Služby nepřetržitého dispečinku
>> Nepřetržitá havarijní výjezdní služba
>> Odborné služby energetika v oblasti nákupu a řízení spotřeby energií
>> Financování výstavby energetických zařízení metodou EC a EPC

Hlavní výhodou zajištění provozu tepelného zdroje naší firmou jsou:

Naší snahou je zajištění maximální provozní účinnosti zařízení s minimálními přenosovými ztrátami. Aktivně se snažíme uplatňovat technická řešení vedoucí k efektivnímu úspornému provozu zařízení - kondenzační kotle, spalinové výměníky, kogenerační jednotky, dispečerské řídící systémy s dálkovými přenosy dat.

Financování výstavby či rekonstrukce energetických zařízení

Našim zákazníkům můžeme nabídnout financování výstavby či rekonstrukce energetických zařízení s dlouhodobým splácením investice v ceně dodávané tepelné energie metodou EC.

Financování energetiky úsporných opatření metodou EPC

S ohledem na naše technické a finanční zázemí jsme schopni zákazníkům nabídnout a garantovat efektivní řešení ke snížení energetické náročnosti. Tam, kde je to technicky a ekonomicky vhodné, navrhneme zákazníkovi technické řešení, profinancujeme vlastní investici a garantujeme minimální roční úspory provozních nákladů po realizaci opatření. Zákazník splácí investici po pevně stanovenou dobu (obvykle 6 - 10 let) postupnými splátkami výhradně z uspořených provozních nákladů. Pokud jsou dosažené roční úspory nižší, než roční splátka investice, zákazník zaplatí jen to, co prokazatelně ušetřil. Veškeré riziko spojené s nedodržením garantovaných úspor a z toho vyplývající obchodní ztráta jde k tíži poskytovatele energetických služeb.

S realizací a financováním energeticky úsporných opatření metodou EPC se splácením z budoucích garantovaných úspor provozních nákladů máme letité zkušenosti. Námi realizované projekty EPC ušetřili zákazníkům od roku 2006 celkem 60 000 000 Kč. Máme hmatatelné výsledky a nemáme se za co stydět.

Výstavba, údržba a servis technických zařízení v budovách a v energetice

Středisko výstavby, údržby a servisu technických zařízení v budovách a v energetice zajišťuje kompletní dodávky a montáž technických zařízení budov a to formou na klíč, v rozsahu specifikovaném dle dohody se zadavatelem. Činnost této divize je zaměřena zejména na zdrojovou i distribuční oblast vytápění a chlazení, dodávku a montáž zdravotní techniky, elektroinstalace a systémů Měření a regulace tepla a chladu. Důležitou činností divize je také dodávka a montáž vnitřních a venkovních rozvodů tepla prakticky všech typů konstrukce a provedení.

Činnosti tohoto střediska jsou koncipovány tak, aby se jednalo o dodávky, montáže a servis od zpracování projektové dokumentace až po vlastní realizaci díla. Při těchto činnostech jsou kromě tradičních metod uplatňovány i nové progresivní technologie jako například tepelná čerpadla, solární systémy, kogenerační a třígenerační jednotky a soustavy monitorující a regulující náklady na vytápění nebo ohřev TUV.

Kromě dodávky investičních celků se zabýváme údržbou zdrojů i distribučních teplárenských soustav. Tyto činnosti zajišťujeme nejen pro zdroje námi provozované, ale i další smluvní partnery společnosti.

Toto středisko pro zákazníky zajišťuje následující služby:

>> Dodávka a montáž rozvodů tepla, vody, kanalizace a plynu
>> Dodávka a montáž obnovitelných zdrojů energie (OZE)
>> Dodávka a montáž energetických zdrojů, OZE a MaR
>> Dodávka a montáž systémů měření a regulace tepla
>> Dodávka a montáž systémů vytápění a chlazení
>> Dodávka a montáž solární techniky
>> Servisní služby pro smluvní partnery
>> Odborné prohlídky a revize
>> Havarijní služba pro smluvní partnery
>> Montáž, opravy a servis pro nesmluvní partnery
>> Záruční a pozáruční servis
>> Výměny bytových vodoměrů a kalorimetrů
>> Dodávka a montáž systémů rozúčtování nákladů na vytápění