ITES spol. s.r.o. - Studie, projekční práce, energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov
QMS EMS QMS Hospodářská komora

Studie, projekční práce, energetické audity, průkazy energetické náročnosti budov

Projekční práce:

>> Technické zařízení budov (vytápění, chlazení, ZTI a systémy MaR)
>> Výroba a rozvod tepla a elektrické energie
>> Plynovody

Další služby:

>> Zpracování studií v oblasti vytápění a energetiky
>> Zpracování územních energetických koncepcí jednotlivých krajů a měst podle zákona 406/2000 Sb.
>> Zpracování energetických auditů a odborných posudků podle zákona 406/2000 Sb.
>> Zpracování průkazů energetické náročnosti budov podle zákona 406/2000 Sb.
>> Kontrola účinnosti kotlů podle zákona 406/2000 Sb.
>> Kontrola klimatizačních systémů podle zákona 406/2000 Sb.
>> Měření úniků tepla z objektů, tepelných a chladících systémů pomocí termovize
>> Zaregulování otopných soustav

Ukázky naší práce:

Výkres 1 Výkres 2 Výkres 3 Výkres 4 Výkres 5