ITES spol. s.r.o. - Lhůty pravidelných elektrorevizí
QMS EMS QMS Hospodářská komora

Lhůty pravidelných elektrorevizí

Dle ČSN 33 1500

Podle prostředí

Druh prostředíRevizní lhůta v rocích
základní, normální5
studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné, s prachem nehořlavým, s biologickými škůdci3
mokré, s extrémní korozní agresivitou 1
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru2
venkovní pod přístřeškem4

Podle druhu prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob

Umístění elektrického zařízeníRevizní lhůta v rocích
prostory určené ke shromažďování více než 200 osob (kulturní a sportovní zařízení, obchodní dům apod.)2
zděné obytné a kancelářské budovy5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení3
objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C32
pojízdné a převozné prostředky1
prozatimní zařízení staveniště0,5

Pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny

Druh objektuRevizní lhůta v rocích
objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C32
ostatní5