ITES spol. s.r.o. - Instalace kotle na spalování biomasy v kotelně K353 Stochov
QMS EMS QMS Hospodářská komora

Instalace kotle na spalování biomasy v kotelně K353 Stochov

Naše společnost ITES spol. s r.o. realizuje projekt s názvem „ITES spol. s r.o. - Úspory energie v objektu kotelny K353, Stochov - instalace kotle na spalování biomasy“, reg. č. CZ.01.3.09/0.0/0.0/17_158/0013007, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je náhrada stávajících kotlů na uhlí za nový kotel na biomasu, přičemž dojde ke zefektivnění a zkvalitnění zdroje tepla pro vytápění města Stochov bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Realizací projektu dojde ke zvýšení účinnosti při výrobě tepla (předpokládaná účinnost kotle bude min. 86%) a tím se sníží náklady na palivo, dále pak dojde ke změně zdrojů energie, kdy fosilní paliva budou nahrazena obnovitelným zdroje energie (dřevní hmota).

Náhradou zastaralých koltů novým moderním kotlem dojde ke zkvalitnění systému dodávky tepla ve městě Stochov, kdy nově vybudovaná kotelna vhodně doplní hlavní zdroj tepla vytápění ve městě a zajistí stabilitu celého systému vytápění města.

Místo realizace se nachází S.K.Neumanna 353, Stochov, parcelní číslo 264/25 a 264/23.