ITES spol. s.r.o. - Revize plynových zařízení
QMS EMS QMS Hospodářská komora

Revize plynových zařízení

Osvědčení

C:

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice technických plynů

E:

Zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynu, regulační stanice plynu.

Medium: zemní plyn

F:

Zařízení pro rozvod plynů

- Domovní plynovody na plynná paliva
Materiál : ocel, měď, PE
Medium : zemní plyn

- Průmyslové plynovody
Materiál : ocel, měď, PE
Medium : plynná paliva kromě propanu, butanu a jejich směsí

G:

Zařízení pro spotřebu plynů spalováním

- spotřebiče s výkonem do 50 kW
- kotle, pece a průmyslová tepelná zařízenís výkonem 50 kW a více
Medium : zemní plyn


Pravidelným kontrolám a revizím podléhají veškerá plynová odběrní zařízení - plynovody, sporáky, kotle, karmy a jiná topidla.

Výchozí revize musí být provedena vždy před uvedením zařízení do provozu a to i po rekonstrukci.

Další kontroly: 1x za rok
Revize: 1x za 3 roky

V roce kdy se provádí revize se nekoná kontrola